Veiligheid
Op het gebied van veiligheid en touwtechnieken worden de begrippen ‘eng’ en ‘gevaarlijk’ makkelijk door elkaar gehaald.


Iets wat u eng kan vinden, hoeft niet zo gevaarlijk te zijn als het lijkt.
Steigers en hoogwerkers worden over het algemeen, omdat ze geaccepteerd
zijn, niet eng gevonden. Toch gebeuren er meer ongelukken met steigers en hoogwerkers dan met mensen die professioneel werken aan touwen. Wij vertellen u hier graag meer over.

Rope Access Nederland stelt voordat werkzaamheden beginnen een RI&E op.
Deze Risico Inventarisatie & Evaluatie geeft weer wat de risico’s zijn van de specifieke werkzaamheden en hoe wij daarmee omgaan om ze te elimineren. Zo hangen wij conform de regels, altijd aan twee punten/ lijnen, zitten gereedschappen en dergelijke altijd vast aan de gordel en is er ALTIJD een persoon van ons aanwezig die ten allen tijde een redding uit kan voeren. Wij zijn in het bezit van certificaten als IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), VCA voor leiding-gevenden, off shore certificaten, BHV en andere specifieke documenten.


Rope Access Nederland werkt volgens een procedure waarin veiligheid centraal staat en de klant mee kan praten.
Zo krijgt u een Plan van Aanpak na het eerste gesprek en kunt u een Health, Safety & Environment document opvragen. U heeft inspraak vanaf het eerste oriënterende gesprek tot en met de evaluatie volgend op de afgeronde werkzaamheden.

 

recente projecten

Windmolenpark DenemarkenRond een windmolenpark in Denemarken is aan signaleringslampen voor de
luchtvaart gewerkt.

---------------------------------------------- RVS droogtoren melkfabriekIn een melkfabriek is een grote RVS droogtoren penetrant onderzocht. In het dak zijn enkele reparaties uitgevoerd.

 

    Rope Access Nederland BV • Kootsekade 34 • 3051 PG Rotterdam • 06-17512628 • info@rope-access.nl
    Copyright: Geen van de gebruikte afbeeldingen op deze site mogen zonder toestemming van Rope Access Nederland worden gebruikt.